Benterud Skog | » Maskinpark » Maskinpark

Maskinpark

Hogstmaskiner

Komatsu 931 xcSluttavvirkning
Komatsu 931 xcSluttavvirkning
Komatsu 931.1Sluttavvirkning

Lassbærere

Komatsu 875
Komatsu 875
Ponsse Bison
John Deere 1210

Gravemaskin

Cobelco ED160 18 tonnOppretting/basveier

Trekkvogn

Volvo FH16 700/TrailerteknikkMaskinflytting