Benterud Skog | » Om oss » Om oss

Om oss

Benterud Skog AS er skogsmaskinentreprenør som er hjemmehørende i Sande i Vestfold.

Vi tilbyr alt innen maskinellhogst, sluttavvirkning, tynning, graving og vedlikehold av vei.

Vi har over 20 års erfaring innen skogdrift og i 2014 ble firma Benterud Skog AS stiftet med Tor Halgrim Benterud som daglig leder.

Firma har i dag 8 ansatte hvorav 7 er maskinførere og 1 kontordame i administrasjon.

I tillegg har vi leid inn 1 hogstmaskinfører fra Nk Skogsdrift AS i Vikersund, 2 arbeidere på verksted, 4 vikarer og 1 lærling.

Firmaet benytter seg av HMS/KS-systemet SmartMEF.